Bu Şekilde Doğmuş

Jo Calderone Kamptı

10 yıl sonra Lady Gaga'nın en yanlış anlaşılan performans sanatı eserini hatırlamak.